Par skolu

logo (1)Iecavas internātpamatskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura kopš 2009. gada septembra ir Iecavas novada domes pārziņā, nodrošinot izglītojamo diennakts aprūpi.

2015./2016.m.g. skolas 16 klasēs mācās 206 skolēni, no Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles, Ķekavas un Ozolnieku novadiem.

Skolā strādā 49 pedagogi un 38 saimnieciskie darbinieki

Skola īsteno divas izglītības programmas:

  1. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111);
  2. speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

Iecavas internātpamatskolas NOLIKUMS

 

 

Programmas un uzņemšana

Skolas pašpārvalde