Ziņas par amatpersonām

Saskaņā ar13.05.2010. likumu “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (“LV”, 82 (4274), 26.05.2010.) [stājas spēkā 15.06.2010.]

Amatpersonu atalgojums