Arodbiedrība

Iecavas internātpamaskolas arodbiedrības sastāvs:

Linda Griška – priekšsēdētāja

  • Inese Jirgena
  • Gražina Lideiķe

 

Ar arodbiedrības koplīgumu iepazīstieties šeit