Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Iecavas internātpamatskola, sākot ar 2017./2018.mācību gadu, realizē projektu: 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/1/001

Projekta mērķis ir:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

 

Finansējuma saņēmējs :  Valsts izglītības satura centrs