Mācību darbs

Iecavas internātpamatskolas izziņas darbības veicinošas mācību darba formas 2016./2017.m.g.

1. Mācību priekšmetu metodiskās nedēļas katru gadu tiek organizētas citos mācību priekšmetos. Viena metodiskā nedēļa notiek sākumskolā, divas – pamatskolas līmenī. Metodiskās nedēļas laikā skolēniem ir iespēja padziļināti iepazīt konkrētā mācību priekšmeta noslēpumus, veikt projektus, piedalīties konkursos un viktorīnās gan individuāli, gan kopā ar klasi vai skolēnu grupu.

reading-owl-clip-art

2. Skolas mācību priekšmetu olimpiādes mācību gada laikā notiek visos mācību priekšmetos.

Skolēni, kuru sasniegumi skolas olimpiādēs bijuši labākie,  piedalās Iecavas novada vai starpnovadu olimpiādēs.

3. Skolēnu projekti:

  • projektu nedēļas
  • klašu piedalīšanās dažādos republikas projektos
  • individuālie skolēnu projekti

4. Individuālās /grupu  nodarbības.

Pārbaudes darbu grafiks

Sasniegumi olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā

Sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.

Stundu saraksts

Individuālais darbs

Valsts pārbaudes darbi 2016./2017.m.g.