Valsts pārbaudes darbi 2017./2018.m.g.

3.klase
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28. februārī.

6.klase

Diagnosticējošie darbi:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 •  matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;
 •  dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

info_skolam_par dabaszinību diagn.darbu 6.kl 15.03.2017_uzdevumi_lv

8.klase
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā
9.klase
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās
Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2018. gada 12. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbu grafiks_2018

 

Vairāk informācijas šeit:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā

2017./2018.gada valsts pārbaudes darbu grafiks