Valsts pārbaudes darbi 2016./2017.m.g.

3.klase
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

 • Latviešu valodā – rakstu daļa – 2017.gada 23.februārī, mutvārdu daļa – no 5.janvāra līdz 22.februārim;
 • Matemātikā – 2017.gada 1.martā.

6.klase

Diagnosticējošie darbi:

 • Latviešu valodā – rakstu daļa – 2017.gada 22.februārī, mutvārdu daļa – no 5.janvāra līdz 21.februārim;
 • Matemātikā – 2017.gada 28.februārī;
 • Dabaszinībās – 2017.gada 7.martā.

info_skolam_par dabaszinību diagn.darbu 6.kl 15.03.2017_uzdevumi_lv

8.klase
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā – 2017.gada 21.februārī.
9.klase
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās – 2017.gada 16.februārī.

Diagnosticējošie darbi_grafiks 16_17

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:
 • Latviešu valodā rakstu daļa – 2017.gada 17.maijā, mutvārdu daļa – 17. un 18.maijā;
 • Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – rakstu daļa – 2017.gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25.maijā;
 • Matemātikā – 2017.gada 30.maijā;
 • Latvijas  vēsturē – 2017.gada 6.jūnijā.

VALSTS parbaudes darbi_9.kl. eksameni 16_17

 

Vairāk informācijas šeit:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.gada valsts pārbaudes darbu grafiks

Valsts pārbaudījumi 2016./17. mācību gadā