Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbības: ERUDĪCIJA: Žurnālistika/Skolas avīze (I.Plēsuma) FOTO Datorprasmes (G.Godaine) Novadpētniecība (Skolas muzejs) (A.Taurene) LIETIŠĶĀS PRASMES: Kokamatniecība (R.Ručevskis) Racionāls uzturs un virtuves noslēpumi (I.Putniņa) Radošās prasmes – netradicionālie rokdarbi (I.Putniņa) Tradicionālie rokdarbi (V.Lukstiņa) MĀKSLA: Tautas deju kolektīvs 1. – 4. klasēm (I.Jirgena), muzikālais pavadījums (D.Mežiņa) Zīmēšana, gleznošana (S.Dručka) Kori, 5.-9.klašu koris (M.Pitkeviča) Kori, 1.-4.klašu koris (M.Pitkeviča) Vokālie … Turpināt lasīt Interešu izglītība