IMG_051821.oktobrī skolā tika organizēta svētku pasākums, lai atzīmētu 20 gadu draudzīgo sadarbības gadskārtu ar mūsu skolas un novada draugiem no Zviedrijas. Sadarbības galvenās personas ir Hokans Lundgvists un Eilerts Haglunds, kuri šajā vizītes reizē, atgādājot kārtējo labdarības sūtījumu, tika pārsteigti ar īpaši veidotām dāvanām, svētku pasākumu un speciāli pārdomātu ekskursiju programmu.

Attēlā (no kreisās): Skolas iepriekšējās direktores Judīte Rubina unSolveiga Zemberga, direktores vietniece Dzidra Miezere, skolas direktore Aija Semjonova, Eilerts Haglunds, Hokans Lundgvists un citi zviedru sadarbības komandas dalībnieki.