SAM_722020.oktobrī Iecavas internātpamatskolas skolotājas Inga Čipena un Linda Griška devās uz Turciju, lai piedalītos „Comenius” projekta „Cycling Europe” 4.mobilitātē. Projekta darbs norisinās jau otro gadu un tajā iesaistītas piecas valstis – Spānija (projekta galvenie koordinatori), Latvija, Itālija, Turcija un Vācija. Valstis nosauktas mobilitāšu organizēšanas secībā. Mobilitātes ietvaros visu valstu pārstāvji dodas uz kārtējo organizatoru valsti, lai kopīgi veiktu projektā veiktos uzdevumus izvirzītā mērķa sasniegšanai vai veicināšanai.

VAIRĀK foto

Katrā tikšanās reizē notiek visu valstu koordinatoru sapulce, lai analizētu paveikto darbu un apzinātu vēl veicamos uzdevumus. Projekta noslēgumā katrai skolai būs jāveido atskaite par paveikto.
Projekta „Cycling Europe” galvenie sasniedzamie mērķi saistīti ar cilvēku iespējām dzīvot veselīgu dzīvesveidu, veidojot draudzīgu vidi. Kā galvenais uzdevums izvirzīts velobraukšanas veicināšanas kampaņu realizēšana. Katrā valstī tiek organizēts kopīgs valstu pārstāvju velobrauciens, notiek vizīte vietējā pašvaldībā, lai rosinātu pārdomāt iespējas izbūvēt jaunus veloceliņus un velonovietnes. Skolēni izstrādā velomaršrutus, vēro velonovietņu izvietojumu savā apkārtējā vidē, plāno un izstrādā jaunus ierosinājumus, veido prezentācijas par projekta tēmām, uztur kopīgu vietni internetā, kā arī iesaistās daudz dažādās papildus aktivitātēs, kas veicina priekšstatu veidošanos par veselīgu dzīvesveidu. Sporta aktivitātes, ekoloģiski audzēti dārzeņi, pašu gatavots uzturs, erudīcijas spēles, starptautiskā komunikācija, valodas apguves uzdevumi – visas šīs tēmas labi sadzīvo ar veicamo projektu un tiek realizētas valstu pārstāvju tikšanos laikā, kā arī starplaikos katram savā skolā, izmantojot virtuālo saziņas vidi.
Tikšanās dienas Turcijas Aydin Kuyucak apkaimes Pamukören Anadolu Lisesi skolā bija organizētas ļoti pārdomāti un precīzi. Skolā pēc skaistās uzņemšanas ar nacionālās dejas demonstrējumu un sveicieniem valstu komandām norisinājās viktorīna, kur valstu komandas atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par projekta tēmām. Tika demonstrētas prezentācijas par katras projektā iesaistītās apkaimes jaukākajiem velomaršrutiem. Visi dalībnieki devās arī tradicionālajā velobraucienā pa zaļo taku, kas šoreiz bija 10 km garš. Koordinatoru sapulcē tika apzināti vēl neizpildītie projekta uzdevumi un meklēti risinājumi, kā pilnvērtīgāk organizēt skolēnu savstarpējo sadarbību starp skolām, veicot kopīgus uzdevumus.
Turcijas ļaudis ir ļoti viesmīlīgi, viesi tiek uzņemti ar izteiktu sirsnību un cieņu. Viesojoties vietējā pašvaldībā, katras valsts koordinators saņēma īpaši veidotu piemiņas zīmi savai skolai. Visi pieci koordinatori kopā ar pilsētas mēru tika aicināti svinīgi pārgriezt jaunizveidotā veloceliņa lenti Pamukören ciematā.
Projekta ietvaros ikreiz ir iekļauta kultūras programma, kas ļauj izzināt vietējās vides vērtības un vēsturisko mantojumu. Turcijā programmas ietvaros iepazinām senās grieķu kultūras mantojumu – Ephesus un Aphrodisias senās pilsētas, devāmies uz Jaunavas Marijas namiņu kalnos, kur pie īpaši izveidotas iespaidīgas lūgšanu sienas atstājām arī savus vēstījumus. Īpaši izbaudījām neilgo iespēju pabūt Pamukkale, jeb „kokvilnas pilī”, kur vērojām neparasto dabas objektu. Pamukkale ir šūnakmens un nogulumiežu veidojums, kurā dabiski izveidojušās terases, jeb ūdens baseini, pildīti ar siltu termālo ūdeni. Mājinieki viesus cienāja ar daudzveidīgiem vietējās virtuves ēdieniem, kuros galvenā nozīme bija svaigiem dārzeņiem un gaļai – visbiežāk kebabam.
Vēl priekšā daudz veicamu uzdevumu, maijā tiks organizētā noslēdzošā, piektā projekta tikšanās Vācijā, Minhenē, kurā jāapkopo paveiktais un jāgatavojas atskaites veidošanai. Jau tagad ir skaidrs, ka visu valstu skolu un to pārstāvju vidū izveidojusies cieša draudzība, tiek meklēti ceļi, kā to uzturēt ārpus projekta ietvariem. Projekts noslēgsies, bet tik neatsveramais iegūtais – paliks.

Comenius projekta „Cycling Europe” koordinatore Inga Čipena