Jau ar pirmajām septembra dienām skolēni tika rosināti iepazīt, iemīlēt un cienīt savas tautas identitātes simbolu – tautasdziesmu. Skolēni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs – tautasdziesmu lasīšanā un izrakstīšanā par savu doto tēmu, zīmēšanā, teksta apstrādē Word programmā, tautasdziesmu skandēšanā, Daiņu skapja un K. Barona dzīves un darba gaitu iepazīšanā, tautasdziesmu metrikas, stilistikas un tēlainības izpratnē. Un kur tad vēl atjautības testi, sacensības starp komandām un pašiem sava Dainu skapja izveidošana!  Un šķiet – šajās Dzejas dienās vienaldzīgo nebija!

Vairāk foto