"Gada skolēns" - Mazais laureātsPēc vairāku gadu pārtraukuma skolā atjaunots konkurss „Gada skolēns”, kurā tiek aicināti piedalīties 7.-9. klases skolēni. Konkursa nolikums tika izstrādāts skolēnu līdzpārvaldē Skolēnu Dome. Katra skolēna dalību konkursā noteica paša vēlēšanās un pieteikuma anketas aizpildīšana. Vērtējums notika vairākās jomās. Mācību jomā atspoguļojās sekmes, piedalīšanās mācību olimpiādēs. Interešu un talantu jomā tika izvērtēta radošo talantu prezentācija. Labo darbu un aktivitāšu jomā tika vērtēti skolēna ārpusklases un ārpusskolas labie darbi un aktivitātes.
Konkursa īpašie nosacījumi paredz konkursa norisi divās grupās. Pirmajā grupā tika piešķirta nominācija „Mazais laureāts”, kuru šoreiz ieguva 7.c klases skolniece Karīna Feduļina.

Otrajā grupā piedalījās 9.klašu skolēni, cīnoties par titulu “Gada skolēns 2013”. Lai noteiktu uzvarētāju no skolēniem, kuri bija pieteikuši savu dalību, aizpildot anketu, tika organizēti vairāki pārbaudījumi – erudīcijas konkurss, talantu konkurss un karjeras izglītības spēle “Mērķa kāpnes”. Pēc daudzo pārbaudījumu rezultātu apkopošanas, par nominācijas “Gada skolēns” īsteno ieguvēju kļuva 9.c klases skolniece Samanta Baiba Žmurko.

IMG_6583

IMG_6577