DSC0134121.aprīlī skolā ciemojās izdevniecības „ Annele” direktore Iluta Moldāne- Greiškalne. Uz sarunu par grāmatas nonākšanu līdz lasītājam tika aicināti 2.a un 3.a klases skolēni. Tikšanās laikā klātesošiem uzskatāmi tika demonstrēts, kā – sākot no skices līdz gatavam sējumam top grāmata. Skolēni varēja aplūkot arī Margaritas Stārastes veidoto maketu grāmatai „ Pasaka par miedziņu”, kurā māksliniece sīki aprakstījusi, kurā lappusē būs teksts, kurā ilustrācija, ar kuru vārdu sāksies un beigsies konkrētā lappuse- to visu bērni varēja salīdzināt ar jau iespiesto grāmatu. Uz ekrāna skolēni vēroja ilustrācijas U. Ausekļa grāmatai „ Dziesmiņa piekusušai kaķenītei”, topošai grāmatu sērijai par zaķi Martinu un M. Laukmanes grāmatai „ Tīmuks un Cunduriņš un mirdzošā mēnesgaisma”. Tika rastas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem – par vietām , kur drukā grāmatas, par to profesiju pārstāvjiem, kuri piedalās grāmatas veidošanā.

Apskatot  bērnu zīmējumus izstādē , viešņa priecājās  par viņu radošumu un fantāziju veidojot ilustrācijas savām mīļākajām grāmatām. Kopīgs foto, ziedi – mirklis, kas priecēja tikšanās dalībniekus.

Jaunākās izdevniecības grāmatas varēja iegādāties skolas bibliotēkā.