Latvijas simtgade ir notikums, kuru Iecavas internātpamatskolas skolēni un skolotāji gaida ar prieku un lielu nepacietību.

Lai tuvāk iepazītu visus Latvijas novadus, un tādējādi gatavotos Latvijas dzimšanas dienai, šajā mācību gadā skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijās uz dažādiem Latvijas novadiem.

Pa Kurzemes takām devās 3.a, 3.c, 4.a un 4. c klašu skolēni.

Latgales savdabīgo skaistumu skatīt devās 8.c un 9.c klases skolēni. FOTO

Mūsu mīļo Zemgali pētīt steidzās 1.c un 2.c klases skolēni.

Vidzemi iepazīt brauca gan 6.a, 7.a un 7.c klases skolēni, gan 5.c un 6.c klases skolēni.

Sēlijas neparastumu baudīt brauca 5.a., 8.a un 9.a klases skolēni.