Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumu (prot.Nr.15,26.p.) “Par Iecavas novada pašvaldības iestāžu Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Iecavas pamatskolu” 10.punktu – “informēt vecākus, izglītojamos un iestādes darbiniekus par Iecavas internātpamatskolas reorganizāciju” un Izglītības un zinātnes ministrijas  2018.gada 27.decembra saskaņojumu par Iecavas internātpamatskolas reorganizāciju, apvienojot ar Dzimtmisas pamatskolu un izveidojot Iecavas pamatskolu, Iecavas internātpamatskola tiek reorganizēta un uz skolas bāzes tiks veidota Iecavas pamatskola.

Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas plāns