IMG_7106IMG_7188IMG_7213IMG_7205

Ikviens klases audzinātājs pazīst to vieglo skumju sajūtu, kas, reizē ar lepnumu un prieku par godam paveiktu darbu, smeldz sirdī, kad atskan audzināmās klases pēdējais zvans.

Šogad audzinātājas Ieva Plēsuma (9.c) un Austra Šteinberga (9.a) savas klases uz pēdēja zvana pasākumu veda 17.maijā.

Vairāk par pēdēja zvana dienu lasiet “Skolas Logā” maija numurā.