SAM_0418 Noslēdzot divus gadus veikto mūžizglītības programmas „Comenius” projektu „Cycling Europe”, no 4. līdz 10.maijam Iecavas internātpamatskolas komanda devās uz Vāciju, Minheni, lai piedalītos projekta pēdējās mobilitātes organizētajos pasākumos. Iecavas internātpamatskolu Minhenē pārstāvēja četri skolotāji – projekta Latvijas koordinatore Inga Čipena, skolas direktore Aija Semjonova, direktores vietniece Ligita Putniņa un skolotājs Jēkabs Klīdzējs, kā arī četri astoto klašu skolēni – Sandra Kumakova, Līga Sniedze, Matīss Skangalis un Andis Uga Lasmanis. Skolēni tika laipni uzņemti Vācijas skolēnu ģimenēs.
European School Munich, jeb Eiropas kultūru skola Minhenē apvieno visu Eiropas valstu valodu mācību iespējas, sniedzot iespēju dažādu tautību pārstāvjiem Vācijā mācīties viņu dzimtajā valodā un paralēli apgūt vācu un citas svešvalodas.

Skolā strādā arī latviešu valodas skolotāja Sandra, kuras dzimtā puse ir Liepājā. Sandra šobrīd māca vācu valodu skolēniem, kuriem tā ir svešvaloda, bet ir strādājusi arī, mācot latviešu valodu. Eiropas kultūru skolā liela uzmanība tiek pievērsta kultūru daudzveidībai un Eiropas Savienības idejai, popularizējot to un lepojoties ar draudzīgo saimi.
Viens no projekta mobilitātes galvenajiem uzdevumiem šoreiz bija veicināt skolēnu savstarpējo saskarsmi un komunikāciju, tāpēc ikviena aktivitāte tika organizēta ar mērķi veidot situācijas veiksmīgai sadarbībai. Svarīgas komunikācijas iestrādnes tika veidotas jau mācību gada garumā, rakstot vēstules sen pazīstamajā papīra formātā un sūtot tās partnervalstu skolēniem. Tagad, tiekoties klātienē, skolēni dibināja ciešākas draudzības saites. It visas aktivitātes, kas tika organizētas skolā, notika ar izteiktu skolēnu līdzdalību, aktīvi iesaistot arī viesus no visām partnervalstīm – Spānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Viena no aktivitātēm bija kopīgā maltītes gatavošana, kur skolēni kopā ar vācu skolas skolotājiem vienojās kopīgā darbā – gatavoja dažādus veselīgus ēdienus, skaisti veidojot galda klājumu un pēc tam apkalpojot vakariņu viesus. Ekskursijā, orientējoties pa Minhenes ievērojamākajām vietām, skolēni devās nelielās grupās kopā ar citu valstu pārstāvjiem līdzīga vecuma bērnu pavadībā. Sadarbība izdevās ļoti disciplinēta un produktīva, visiem ar prieku iesaistoties dažādo uzdevumu veikšanā.P1090989
Kā otru svarīgāko uzdevumu Vācijas skola bija izvirzījusi skolēnu izglītošanu veselīga uztura jautājumos. Katras valsts pārstāvji bija sagatavojuši mājas darbu – pašu veidotu filmu par tēmu, kas saistīta ar uzturu. Latvijas puses uzdevums bija sagatavot filmu par veselīgo uzturu tieši mūsu īpašajā skolā. Filmu demonstrēja paši skolēni, sniedzot komentārus par notiekošo. Plānoto velobraucienu izjauca nebeidzams lietus, tomēr bērnus un jauniešus no piecām valstīm tas tikai „saliedēja”, skumstot prombraucot un soloties uzturēt draudzību vēstulēs.
Divu gadu ilgumā izveidojušās sirsnīgas attiecības un rezultatīva sadarbība ar četrām skolām Eiropā. Latvijas puse – Iecavas internātpamatskola – ir sevi parādījusi godam. Projekta gaitā ārvalstīs viesojušies desmit skolēni, kuri pratuši veiksmīgi sazināties svešvalodās, pārstāvēt savu skolu un demonstrēt augstu atbildības sajūtu, gūstot ļoti atzinīgu vērtējumu no partnervalstu koordinatoriem. Turpinot iestrādnes, iespējama līdzšinējo partnervalstu sadarbība citos projektos.

Projekta koordinatore Inga Čipena

FOTOGALERIJA

Skolēni dalās pieredzē:

Mūsu lieliskais ceļojums sākās 4.maija svētdienā agri no rīta. Pēc divu dienu ceļojuma nokļuvām Vācijā, Minhenē, kur pie Eiropas kultūru skolas mūs sagaidīja viesģimeņu pārstāvji (mani sagaidīja Dafnes tētis).
Projekta darbs un aktivitātes risinājās trīs dienas. Pirmajā dienā skolā notika sagaidīšanas pasākums, kurā Vācijas skolēni demonstrēja dažādus priekšnesumus – kora dziedāšanu skolas plašajā vestibilā, priekšnesumu ar visu Eiropas Savienības valstu karogiem skolas pagalmā un dziesmām no teātra iestudējuma skolas zālē. Pēc uzņemšanas sekoja nozīmīgā skolu uzdevumu prezentācija, kur mums bija jādemonstrē sava mājās sagatavotā filma par veselīga uztura ieradumiem mūsu skolā. Filmu bijām iepriekš gatavojuši vairākus mēnešus. FILMA ŠEIT!


Visu valstu skolēniem vācu skolēnu pavadībā bija iespēja doties nelielā ekskursijā pa Minheni.  Skolotāji tikmēr devās ekskursijā kopā ar skolotājiem. Atgriežoties skolā, mūs sagaidīja svarīgs uzdevums – sagatavot vakariņas visiem vakara viesiem. Gatavošanas darbu vadīja vācu skolotāji, un katram skolēnam bija savi uzdevumi gatavošanā un galda klāšanā. Šeit piedalījās gan vācu, gan spāņu, itāļu, turku un latviešu skolēni. Vakariņās piedalījās visu dalībvalstu skolotāji, skolēni un daži viesi. Man patika, ka mēs varējām sadarboties tik forši gan ar skolēniem, gan ar pavārīti. Pēc vakariņām mēs ar Dafni devāmies mājās, kur Dafnei bija jāvingrinās klavierspēlē. Viņa nodziedāja arī dažas dziesmas un demonstrēja man videoierakstus, kur viņa dziedāja.
Nākamajā dienā mums bija iespēja doties uz BMW pasauli un BMW rūpnīcu, kur uzzinājām un redzējām daudz ko par BMW automašīnu ražošanu. Izdarīju būtisku secinājumu – lai strādātu šajā rūpnīcā, cilvēkiem jābūt ļoti gudriem.  Ļoti lielu daļu darba šeit dara roboti, bet cilvēki ir tie, kas šiem robotiem liek strādāt pareizi. Vietās, kur strādā cilvēki, ir ļoti pārdomātas darbavietas, lai cilvēki saudzētu savu veselību.
Blakus BMW pasaulei atrodas Olimpiskais parks, un pēcpusdienā, kad mēs devāmies to apskatīt, ārā lija un mēs visi bijām galīgi slapji kā žurkas. Diemžēl lietus dēļ izpalika projekta darbā plānotais velobrauciens mežā, par kuru bijām ilgi sapņojuši. Tomēr bija lieliski, jo daudz laika varējām pavadīt kopā ar jaunajiem draugiem.
Pēdējā diena man patika visvairāk, jo devāmies uz Neišvānšteinas pili (Neuschwanstein), kura atrodas netālu no Alpu kalniem. Jāatzīst, ka divu stundu ilgajā ceļā apkārtnes dabu es pārāk daudz neredzēju, jo visu ceļu ar vācu skolēniem spēlēju kārtis. Laiks paskrēja nemanot – sarunās un jautrībā. Pils atradās kalnu virsotnē, un augšā kāpt vajadzēja katram pašam. Attālums pārsniedza vienu kilometru, tomēr šķita daudz lielāks, jo kāpšana diezgan stāvajā kalnā bija nedaudz grūta. Gan tad, kad mēs (es, Nīls, Runē un Andis) kāpām kalnā, gan atpakaļ, mēs nonācām galā pirmie no visiem.
Noslēguma vakara sākumā spēlējām dažādas sporta spēles – futbolu, basketbolu, frīsbiju un citas, grilējām cīsiņus un tad sākās atvadu ballīte, kuru vadīja paši skolēni. Ballīte bija vienkārši superīga! Katrs no mums saņēma sertifikātu par dalību projekta pasākumos. Vakarā pavadījām pēdējo laiku kopā ar jaukajām ģimenēm, kuras mūs uzņēma, jo no rīta bija jādodas atpakaļ uz Latviju. Neviens no mums negribēja doties mājas, … vismaz ne tik ātri, jo laiks bija paskrējis nemanot. Vācijā ir brīnišķīgi un tur ir tik forši un viesmīlīgi cilvēki! Tad, kad man vajadzēja šķirties no Dafnes, man palika tik skumīgi, ka es pat nevēlējos braukt mājas.  No viņas šķirties bija ļoti grūti, jo mēs esam ļoti sadraudzējušās.
Esmu ļoti priecīga, ka man bija iespēja doties šajā braucienā. Ceļojums man ir devis daudz jaunus draugus, daudz jaunas pieredzes un daudz jauku, mīļu atmiņu. Katru brīdi, mirkli es izbaudīju ar vislielāko prieku. Šo ceļojumu es vienmēr atcerēšos ar smaidu.

Sandra Kumakova, 8.a

Sandras fotogalerija

Viesojoties European SchP1100010ool Munich, novēroju skolēnu savstarpējās attiecības. Sapratu, ka tur cilvēki ir draudzīgi un izpalīdzīgi, viens par otru nesmejas, bet palīdz viens otram. Mēs varam daudz mācīties no šajā braucienā gūtās pieredzes.
Brauciena laikā bija ļoti nepieciešama angļu valoda un es priecājos, ka izmantojot savas apgūtās svešvalodas zināšanas, spēju sarunāties ar citu valstu projekta dalībniekiem un viesu ģimenes locekļiem.
Ģimenē, kurā viesojos, ciemojās arī omīte no Polijas, ar viņu nedaudz bija iespējams sazināties arī krievu valodā, mazliet viņa saprata pat latviešu valodu! Tomēr ģimenē galvenā bija vācu un arī angļu valodas. Viesu ģimene un mans draugs Julians bija ļoti viesmīlīgi, kārtīgi un klusi, tādēļ es secināju, ka tā var raksturot lielāko daļu Vācijas ģimeņu.
Lieliskus iespaidus guvu, vērojot Vācijas dabu, arhitektūru un cilvēku savstarpējo laipnību. Braucienā gūtie ieguvumi ir neatsverami! Vēlos pateikties visai skolas vadībai un klases audzinātājām par man sniegto iespēju iegūt šo labo pieredzi.

Matīss Skangalis, 8.c

 

„Comenius” projekts „Cycling Europe” sniedza iespēju doties uz Vāciju, kur ierodoties mūs sagaidīja viesu ģimenes. Es dzīvoju ģimenē, kurā bija zēns Jonatans un viņa māsa, tēvs un māte. Pie vakariņu galda mēs runājām, un es pastāstīju par savu ģimeni un draugiem Latvijā. Pēc vakariņām Jonatans man parādīja parku un upi, kas ir pie viņa mājām. Otrdien visu piecu valstu grupas prezentēja savu skolu un pēc tam mums izrādīja pilsētu, bet vakarā visi kopā gatavojām svinīgas vakariņas visiem projekta viesiem. Trešdien bija iespēja apmeklēt BMW muzeju un fabriku, kā arī olimpisko parku kur 1978. gadā notika olimpiskās spēles. Ceturtdien mūs aizveda uz Ludviga XIV pili, kur bija daudz gulbju gan statujās, gan uz durvju rokturiem. Pēc pils apskatīšanās bija laiks kopīgam sportam, bet vakarā notika atvadu ballīte. Piektdien no rīta sarīkojām kārtīgu fotosesiju ar jaunajiem draugiem no visām valstīm.

Kad pienāca laiks doties mājās, ļoti gribējās palikt Vācijā vēl kādu laiku, jo šīs dienas šķita paskrējušas pārāk ātri. Projekta laikā ieguvu ļoti daudz – uzzināju, kā dzīvo citās valstīs un viņu kultūru, kā arī ieguvām jaunus draugus.

Andis Lasmanis 8.c