Laura Novicka (9.c) valsts 2.posma 39 bioloģijas olimpiādē ieguvusi 3.vietu,

Roberts Zabarovskis (9.c) – atzinību.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Tatjanai Kapusto!

Roberts Zabarovskis (9.c)  Iecavas novada krievu valodas olimpiādē ieguvis 1.vietu, novadu apvienības krievu valodas olimpiādē – atzinību;

Kristiāna Viktorija Kudrjavceva (9.c)  Iecavas novada krievu valodas olimpiādē ieguvusi – 2.vietu, novadu apvienības krievu valodas olimpiādē – atzinību;

Lea Krasnova (9.c) Iecavas novada krievu valodas olimpiādē ieguvusi atzinību.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Irinai Jakušenokai!

Novadu apvienības vēstures 9.klašu olimpiādē Laurai Novickai (9.c) atzinība.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Sandrai Sūnai!

Dārta Ušacka (8.c) novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē ieguvusi 2.vietu,

Niks Vīns (8.c) – atzinību.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Ievai Plēsumai!

Laura Novicka (9.c) un Viktorija Kristiāna Kudrjavceva (9.c) novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē ieguvušas atzinību.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Dalei Oškalnei!

Roberts Zabarovskis (9.c)  Iecavas novada angļu valodas olimpiādē ieguvis 2.vietu, Vecumnieku un Iecavas novadu apvienības angļu valodas olimpiādē – atzinību, ar labiem rezultātiem piedalījies arī Rundāles, Bauskas un Iecavas starpnovadu olimpiādē;

Niks Vīns (8.c)  Iecavas novada angļu valodas olimpiādē ieguvis 2.vietu, Vecumnieku un Iecavas novadu apvienības angļu valodas olimpiādē – 3.vietu;

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Tatjanai Šaltei!

Raivo Bērziņš (6.a)  novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē ieguvis 2.vietu,

Jana Zabarovska (6.c) – atzinību.

Paldies par darbu ar talantīgajiem skolēniem skolotājai Santai Dručkai!