DSCF3029DSCF3031Mācību gadu noslēdzot, Iecavas internātpamatskolā tradicionāli cildina aktīvākās klases un centīgākos skolēnus. 30.maijā skolas direktore Aija Semjonova un direktores vietniece izglītības jomā Dzidra Miezere pasniedza velobalvas astoņiem internātpamatskolas skolēniem.

Pēc mācību sasniegumu apkopošanas tiek izraudzīti labāko liecību saņēmēji, kuriem tiek piešķirta īpaša balva – velosipēds. Velobalvas skolā tiek pasniegtas jau vairākus gadus, motivējot čaklos mācīties vēl centīgāk, bet mazāk čaklajiem rādot, ka tas ir to vērts – būt centīgiem. Velobalvas saņēmējam jābūt vismaz 7,5 ballu vidējam vērtējumam mācību sasniegumu noslēgumu vērtējumos. Balvu nevar saņemt atkārtoti tie paši skolēni, kuri iepriekšējā mācību gadā.

Šogad velobalvas saņēma 1.a klases skolnieks Raivis Krastiņš, 1.c klases skolniece Samanta Hofmane, 2.c klases skolniece Elīna Glīzdiņa, 4.c klases skolnieces Stefānija Niedra, Amanda Hilda Gromova, Maija Krastiņa, 5.c klases skolnieks Niks Vīns un 7.c klases skolnieks Oļegs Kovaļovs.

Mācību gada garumā skolā tika organizēts klašu konkurss „Labo darbu krātuvīte”, kura ietvaros klases un skolēni individuāli krāja par dažādām mācību, audzināšanas un projektu aktivitātēm saņemtos žetonus. Konkursa noslēgumā klases uzvarētājas saņēma lieliskas balvas – dažādas klasi saliedējošas aktivitātes. 1.a, 3.a, 2.c, 4.c, 6.a un 6.c klases 26.maijā devās skolas apmaksātā izklaides pasākumā uz „Labirintiem” Zorģos, bet 5.c, 7.c un 8.c klases 27.maijā guva iespēju spēlēt peintbolu. Skolēni gandarīti par godam nopelnītajām balvām – tas ir lielisks aktīvs sākums priecīgai vasarai!

29.maijā skolā notika gada noslēguma koncerts, kuru tika aicināti noskatīties arī vecāki, bet vakarā pirms liecību saņemšanas visi skolēni aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās un sporta svētkos, bet vēlāk cienājās piknikā skolas pagalmā, kur, par spīti mākoņiem, valdīja omulīga gaisotne. Pasākumu kuplināja skolotāja Kristīne Zabarovska ar ģitārspēli un dziesmām.

Fotogalerija – tematiski:

KONCERTS

RADOŠĀS DARBNĪCAS

SPORTS

PIKNIKS

VELObalvas