Latvijai 96MārtiņtirgusTēvzemes nedēļa aizsākās ar Mārtiņdienas atzīmēšanu. 10.novembra pēcpusdienās skolā risinājās tradicionālais skolēnu tirdziņš, kurā tika piedāvāti skolēnu pašu sarūpētie kulinārijas gardumi un citi radoši darinājumi. Pašā Mārtiņdienā spēkiem mērojās arī skolas ašāko kāju īpašnieki, izaicinot sevi sporta skolotāja Jāņa Siugaļa organizētajā stipro skrējienā, kurā bez ašām kājām bija nepieciešamas arī citas veiklības  un spēks.

 

Lāčplēša dienaLāčplēša diena tika uzsākta klases stundās, ieskatoties Latvijai nozīmīgajos vēsturiskajos notikumos. Vakarā klases devās uz Iecavas estrādi, lai piedalītos kopīgajā karavīru dziesmu sadziedāšanā, dažādu kara laika ieroču un citu piederumu apskatē, bet pēc tam pievienotos gājienam, kurš veda uz tradicionālo piemiņas brīdi pie Iecavas Brīvības pieminekļa. Klases piedalījās skolas avīzes organizētajā Lāčplēšu zīmēšanas konkursā.

Es mīlu Latviju

Nedēļas ilgumā skolā risinājās mūzikas metodiskā nedēļa, kuras ietvaros skolotājas Marutas Pitkēvičas organizētās aktivitātes kuplināja Tēvzemes nedēļas norisi. Mārtiņdienā mūzikas klasē notika erudīcijas konkurss, kura ietvaros skolēniem bija iespēja risināt krustvārdu mīklas par mūzikas jautājumiem, savukārt, pirms Latvijas dzimšanas dienas svinībām skolēniem bija iespēja dziedāt karaoke. Tika organizētas arī skolas mūzikas olimpiādes sākumskolas un pamatskolas klasēm.

Latvijas neatkarības proklamēšanas 96.gadadienai veltītais pasākums notika 14.novembra vakarā. Šogad svinīgais notikums risinājās īpaši sirsnīgā gaisotnē. Skolēni demonstrēja sagatavotos priekšnesumus, bet īpašu noskaņu radīja tēma “Es mīlu Latviju, jo…”, kurās laikā daudzi klātesošie izteicās par savām izjūtām, kas liek mīlēt savu Tēvzemi un dzimteni. Uz patriotiska viļņa visus noskaņoja kopīgā dziesmu minēšana un dziedāšana. Izdevās arī pasākuma noslēgums, visiem dziedot Ulda Stabulnieka dziesmu „Tik un tā”. Kopumā pasākums bija patriotisks un skanīgs, ļaujot iegūt vajadzīgo noskaņu Latvijas dzimšanas dienas sagaidīšanai.

Vai Tu pazīsti Latviju? Pārbaudi savas zināšanas šeit!